Νέα

Νεο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (M.Sc in Accounting and Finance):

Για πληροφορίες εγγραφής στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική πατήστε εδώ

Εν όψη της έναρξης του εαρινού εξαμήνου, σας ενημερώνουμε για το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στα Χρηματοοικονομικά. Για δική σας διευκόλυνση, το πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ σε μορφή PDF.

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAFIN
Ημερομηνία ΏΡΑ Μάθημα
Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2016 17:30-19:30 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
     
Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2016 17:00-18:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
19:10-21:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
17:00-18:50 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
     
Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 19 Μάρτιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Σάββατο, 26 Μάρτιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
17:00-18:50 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 2 Απρίλιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2016 17:00-18:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
19:10-21:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Σάββατο, 9 Απρίλιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
17:00-18:50 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
     
Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 16 Απρίλιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2016 17:00-18:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
19:10-21:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Σάββατο, 23 Απρίλιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
17:00-18:50 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
     
Παρασκευή, 13 Μάιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 14 Μάιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Κυριακή, 15 Μάιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Παρασκευή, 20 Μάιος 2016 17:00-18:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 21 Μάιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
14:50-16:40 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
17:00-18:50 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
     
Κυριακή, 22 Μάιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Παρασκευή, 27 Μάιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Σάββατο, 28 Μάιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2016 17:00-18:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
19:10-21:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
     
Σάββατο, 4 Ιούνιος 2016 10:00-11:50 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
10:00-11:50 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
12:10-14:00 Εργαστήριο-ΑΠ 1 & 2 (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ/(ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ))
     
Κυριακή, 5 Ιούνιος 2016 10:00-11:50 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
12:10-14:00 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
10:00-11:50 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
12:10-14:00 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
     
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2016 17:00-18:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
19:10-21:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
     
Σάββατο, 11 Ιούνιος 2016 10:00-11:50 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
12:10-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
14:50-16:40 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
17:00-18:50 Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)
     
Κυριακή, 12 Ιούνιος 2016 10:00-11:50 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
12:10-14:00 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
10:00-11:50 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
12:10-14:00 ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
     
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2016 18:00-20:00 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ)
Σάββατο, 18 Ιούνιος 2016 18:00-20:00 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 15:00-17:00 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (ΜΑΚΡΗΣ)
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2016 12:00-14:00 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2016 16:00-18:00

Εταιρική Χρηματοοικονομική (ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ)

 

Εκ της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Εγγραφή σε newsletter (beta)

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα και τις εκδηλώσεις του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά.