Πληροφορίες


Στοιχείο της αξιολόγησης αποτελεί και η συνέντευξη των υποψηφίων.

Κριτήρια Βαθμολόγησης των προσόντων των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

  1. Βαθμός Πτυχίου επί 50
  2. Γνώση Ξένη Γλώσσα: Άριστα 100 μόρια, Πολύ καλά 75 μόρια, Καλά 50 μόρια, Καθόλου 0 μόρια
  3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 100 μόρια
  4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΜΠΣ: 5 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 5 έτη
  5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ανά ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ και τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Αποστολή Φακέλων

Το κείμενο της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν νόμιμα  μέχρι τις 29/01/2016 και ώρα  14:00,  στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος Καλαμάτα – σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ».  

 

Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών από ταχυδρομείο ή κούριερ ισχύει ως τελευταία ημερομηνία παραλαβής η ημερομηνία σφράγισης του φακέλου αποστολής από την υπηρεσία μεταφοράς.

Εγγραφή σε newsletter (beta)

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα και τις εκδηλώσεις του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά.